d 1 września 2019 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o VAT, zgodnie z którymi system split payment w wielu branżach stanie się obowiązkiem.

Stosowanie podzielonej płatności będzie obligatoryjne dla tych przedsiębiorców, w przypadku których spełnione są jednocześnie następujące dwa warunki:

•             płatność dotyczy sprzedaży towarów lub usług wymienionych w ustawie oraz

•             jednorazowa wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 zł.

UWAGA:  limit 15 tys. zł dotyczyć będzie całej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Do nowej ustawy o VAT dodany został załącznik zawierający listę 150 towarów i usług, których sprzedaż rodzić będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Znalazły się tu m.in.:

•             komputery

•             aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe

•             telefony komórkowe

•             telewizory

•             węgiel

•             wyroby metalowe

•             paliwa

•             części samochodowe

•             usługi budowlane

Na wystawianych od 01 września 2019 fakturach musimy zawrzeć informację dla nabywcy towaru lub usługi o obowiązku dokonania przelewu przy wykorzystaniu podzielonej płatności. Faktura taka powinna więc zawierać tekst „mechanizm podzielonej płatności”.

W przypadku gdy transakcja spełnia warunki do objęcia jej obowiązkiem split payment, a faktura zostanie wystawiona bez takiej adnotacji, sprzedawca naraża się na sankcje w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na fakturze.

Nabywca także narażony jest na sankcje w przypadku gdy miał obowiązek dokonania podzielonej płatności, a wykona zwykły przelew, będzie podlegał karze grzywny. Dodatkowo, wydatku takiego nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Optymistyczna zmiana jest możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT nie tylko w zakresie podatku VAT, ale również do regulowania zaliczek na PIT i CIT, podatku akcyzowego, jak również składek ZUS.