Sprzedawcy z Polski, którzy nie przekroczyli limitu 100.000 Euro, często korzystają z opcji wysyłania swoich towarów z magazynów niemieckich innych firm np. z magazynu Amazon w Niemczech lub sprzedaży poprzez portale internetowe jak Ebay.

W sytuacji, gdy towar przedsiębiorcy polskiego jest wysyłany lub transportowany do niemieckiego magazynu i stamtąd już do klienta w Niemczech, to taki polski przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę z Niemieckim podatkiem VAT oraz rozliczyć ten podatek z właściwym urzędem  skarbowym w Niemczech. W tym celu przedsiębiorca musi zarejestrować się w niemieckim urzędzie skarbowym.    

Mimo istniejącego limitu, podatnicy polscy mogą wybrać dobrowolnie, jako miejsce opodatkowania terytorium państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa, czyli Niemcy.

Wybór zmiany miejsca opodatkowania dla sprzedawców polskich może okazać się korzystny, gdyż stawki VAT w Niemczech wynoszą 19% oraz 7%. Daje to możliwość obniżenia ceny lub wyższych zarobków.

 W niemieckiej ustawie o VAT pojawił się nowy przepis dotyczący handlu przez internet, który zobowiązuje operatorów rynku internetowego do rejestrowania danych zarejestrowanych u nich sprzedawców oraz przechowywania informacji o sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem platform internetowych. Firmy jak Ebay, Amazon zostały zobowiązane do przekazywania organom podatkowym w Niemczech danych o sprzedawcach i ich sprzedaży, co pozwoli im na wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania sprzedawców z tytułu podatku VAT.

Odpowiedzialność operatorów dotyczy także przestrzegania obowiązków w podatku VAT sprzedawcy polskiego, który się zarejestrował do VAT w niemieckim urzędzie skarbowym. Jeśli sprzedawca nie przestrzega swoich obowiązków, niemiecki urząd skarbowy ma prawo powiadomić o tym operatora. Od dnia otrzymania powiadomienia operator jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT od wszystkich sprzedaży, które od tego dnia zostały zrealizowane oraz niezapłacone przez sprzedawcę. Operator może uniknąć tej odpowiedzialności, tylko wtedy, gdy zablokuje sprzedawcę na rynku internetowym w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy.

Aby już przygotować się do obowiązków wynikających z nowych przepisów operatorzy platform internetowych w Niemczech wystosowali do swoich klientów- polskich sprzedawców pisma, i żądają od sprzedawców z Polski niezbędnych informacji oraz informują ich o konieczności o obowiązku rejestracji do VAT w Niemczech, pod warunkiem zablokowania ich sprzedaży na portalach.

Jednym z dokumentów jakie należy przedstawić operatorowi jest zaświadczenie o rejestracji podatkowej przedsiębiorcy w urzędzie skarbowym w Niemczech.

A więc ze względu na obowiązki wynikające ze zmian przepisów VAT w Niemczech, polscy sprzedawcy będą musieli również zarejestrować się dla celów podatku VAT w Niemczech.

O takim wyborze Niemiec jako miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski (przed przekroczeniem limitu) należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, korzystając z druku VAT-21, na co najmniej 30 dni przed dokonaniem dostawy, od której chcemy rozpocząć opodatkowanie w Niemczech.

Po dokonaniu takiego wyboru podatnik będzie zobowiązany do takiego sposobu opodatkowania każdej sprzedaży wysyłkowej do Niemiec przez okres dwóch lat. Dopiero po tym okresie może zrezygnować z takiego sposobu opodatkowania i jeśli nadal nie przekracza limitu 100.000 euro, wrócić do opodatkowania w Polsce.

Kolejnym krokiem jest rejestracja w niemieckim urzędzie skarbowym, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, do którego należy załączyć wymagane dokumenty, między innymi zaświadczenie otrzymane z polskiego urzędu skarbowego, potwierdzające zarejestrowanie dla celów podatkowych w Polsce.

Po złożeniu wniosku , trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na odpowiedź, którą niemiecki urząd wysyła listem zwykłym.