Polski przedsiębiorca świadczący usługi budowlane na terytorium Niemiec podlega niemieckim przepisom podatkowym.

Jednym z obowiązujących podatków budowlanych w Niemczech jest Bauabzugsteuer (Steuerabzug / Steuerbauabzug/ Bauabzugsteuer ). Podatek ten wynika wprost z niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (Einkommengesetz), a konkretnie § 48 niniejszej ustawy. Wprowadzenie go miało na celu ograniczenie nielegalnej działalności w branży budowlanej na terytorium Niemiec.

Obowiązek podatkowy ciąży na przedsiębiorcach w zgodnie z §2 Umsatzsteuergesetz ( UStG – niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług) kupujących usługi budowlane i wynosi 15 procent.

W praktyce jeśli polski przedsiębiorca , świadczy usługę budowlaną na terytorium Niemiec na rzecz innego przedsiębiorcy, wówczas odbiorca usługi zobowiązany jest pobrać 15% podatku z należnego wynagrodzenia, wykazanego w wystawionym rachunku i odprowadzić go na rachunek niemieckiego urzędu skarbowego.

Podatek jest potrącany, jeżeli szacowana wartość usług budowlanych w Niemczech w danym roku kalendarzowym przekroczy 5000 euro (jeżeli zleceniodawca uzyskuje dochody tylko i wyłącznie z najmu lub dzierżawy, limit ten może wzrosnąć do 15 000 euro).

A wiec roczna kwota limitu zwolnienia obowiązuje w każdym roku kalendarzowym i wynosi 5000 euro.

Jeśli już podatek zostanie pobrany, nasz zleceniodawca ma obowiązek wypełnić odpowiedni formularz – Anmeldung über den Steuerabzug bei Bauleistungen, i wysłać go wraz z podatkiem do urzędu skarbowego niemieckiego.

Podatku można uniknąć, jeśli polski przedsiębiorca złoży wniosek o zwolnienie do odpowiedniego niemieckiego urzędu skarbowego i otrzyma tzw. Freistellungsbescheinigung, czyli zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające zwolnienie z tego podatku.

Zaświadczenie Freistellungsbescheinigung jest wydawane na czas określony. Pierwszy raz wydawane jest zazwyczaj na okres 3 miesiący, kolejne (pod warunkami) za okres nawet do jednego roku. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku dotyczy wypłat za rachunki, które są dokonywane w okresie wskazanym w zwolnieniu.

Jeśli podatek już zostanie pobrany istnieje możliwość wystąpienia o zwrot. Niestety z takim wnioskiem można wystąpić dopiero po zakończeniu roku podatkowego jakiego podatek dotyczył.